Kontakt I Povpraševanje I EN I IT I HR

Podjetje

Vizija

Etika d.o.o. je podjetje za etično oglaševanje. Posluje etično do naročnika, medijev, javnosti in okolja. Promovira dejavnosti, izdelke in storitve, ki človeka kot posameznika podpirajo v njegovem osebnostnem in duhovnem razvoju ter na ta način prispeva k nastajanju globalne družbe, odgovorne do sočloveka in narave.

Strategija

Etika d.o.o. svojo vizijo dosega skozi svoj razvoj, trženje, reklamo, produkcijo (izdelavo) etičnih oglasov ter z ustvarjanjem novih, bolj etičnih medijev in medijskih pristopov. Da bi dosegli najboljšo ceno oglaševanja za naročnika na posameznem mediju, oglaševanje posredujemo posredniško (agencijsko) in direktno. Pripravo in posredovanje media-plana Etika d.o.o. naročniku ne zaračunava. Etika d.o.o. ima do vsakega klienta osebni pristop in ga spremlja skozi vse leto.

Poslanstvo

 • Promocija zdrave prehrane, zdravega načina življenja, rekreacije, sonaravnih zdravstvenih in znanstvenih pristipov
 • Promocija ekologije; čistih tehnologij, ekoloških čistil in kozmetike, ekološkega turizma;
 • Promocija dobrih novic ter nenasilnih vsebin (filmov, rubrik, novic);
 • Oblikovanje ter produkcija etičnih oglasov (tv, radio, tisk, internet)

Cilji

 • Podjetje, specializirano za etično oglaševanje in poslovanje;
 • Podjetje, specializirano za trženje etičnih izdelkov in storitev ter medijev;
 • Standardi etičnega oglaševanja in poslovanja

Etični kodeks

 • Sodelavci Etike d.o.o. med seboj sodelujejo etično.
 • Sodelavci Etike d.o.o. delujejo etično tudi navzven, ko predstavljajo družbo.
 • V primeru, da zaznajo neetično naravo posla ali neetičnega naročnika ali dejanje (ali pritisk s strani naročnika), morajo obvestiti o tem direktorja.
 • Izobraževanje zaposlenih na področju etike, ekologije, razpisi….
 • Etika d.o.o. stremi k etičnem poslovanu z etičnimi naročniki in partnerji. V primeru, danaleti na neetično podjetje, posameznika ali ravnanje (aktivnost), bo takšno sodelovanjezavrnilo ali prekinilo.
 • Ustvarjanje etičnih standardov
 • Oglaševanje v eko medijih, status eko podjetja alidejavnosti v ostalih medijih
 • Podjetje Etika d.o.o. ob svojem rednem komercialnem poslovanju prostovoljno, donatorsko ali kot organizator sodeluje v etičnih projektih.
 • Sodelavci podjetja Etika d.o.o. podpišejo izjavo o etičnem poslovanju.

Strategija družbene odgovornosti

 • Podjetje je član MDOS – Mreže za družbeno odgovornost Slovenije.
 • Družbeno odgovornost ne jemljemo kot pogoj za uspeh podjetja temveč kot vizijo in poslanstvo podjetja.
 • Družbena odgovornost je zavest podjetja.
 • Zavestno odrekanje dodatnemu dobičku na račun morebitnega neetičnega poslovanja.
 • Smoter svojega delovanja vidimo so-kreiranju etične družbe, zato sodelujemo v okoljsko in družbeno odgovornih projektih in akcijah, ter jih promociramo na svojih splenih straneh www.etika.si ter www.vitafit.si.
 • Spodbujanje javnosti za objavljanje ekoloških prispevkov in družbeno-odgovornih pobud na naši spletni strani www.vitafit.si.
 • V primeru, da se neetičnost odkrije že v fazi sodelovanja ali med izvajanjem pogodbe, partnerju jasno sporočimo svoje nestrinjanje; po potrebi sodelovanje prekinemo.
 • Etika d.o.o. se trudi izpolnjevati želje glede delovnega časa zaposlenosti in njihove odsotnosti z delovanega mesta zaradi urejanja zasebnih zadev ali pri dopustu, če je to le mogoče.
 • Vzpodbujanje in sodelovanje zaposlenih pri sodelovanju v prostovoljnih družbeno-odgovornih projektih.
 • Prednost dajemo družbeno – odgovornim dobaviteljem.
 • Podjetje se je uvrstilo v finale HORUS 2011 in finale Evropske nagrade za družbeno odgovorne prakse za prireditve Vitafit.si
 • Odnos do okolja: Ločujemo odpadke v svojih poslovnih prostorih. Zaposleni, ki naleti na odpadke v okolici poslovne stavbe, naj pobere odpadek in ga primerno odloži.Uporabljamo recikliran dopisni papir.Uvajamo recikliran pisarniški material in barve za tiskalnike. Uvajamo hibridnih oz. elektičnih avtomobilov za poslovne namene z izpustom pod 100 g CO2.
 • Sodelovanje z neprofitnimi javnostmi oziroma prenos znanja in izkušenj z izvajanjem študentskega dela, študentske prakse, sodelujemo v raziskavah študentov in različnih zavodov in inštitov glede etičnega in družbeno-odgovornega sodelovanja.
 • Sodelovanje z Univerzo v Mariboru pri raziskavah, razvoju novih izdelkov. Skupaj snemamo eko flash mobe – skrite eko kamere – dogodke pod imenom Zadeni v koš in razvijamo blagovno znamko Ecomedia.
 • Strategija družbene odgovornost velja za vse zaposlene, pogodbene in zunanje sodelavce podjetja Etika d.o.o.

 

Sedež

ETIKA d.o.o.

Kraljeviča Marka ulica 6
2000 Maribor

Tel: 02/620-78-84
Fax: 02/251-67-01

www.etika.si

www.vitafit.si


Etika d.o.o. - 2009 - vse pravice pridržane - izdelava spletnih strani: etika