Etično oglaševanje je oglaševanje projektov, izdelkov, storitev in organizacij s pozitivnim družbenim in okoljskim učinkom. Pozitivni učinki so npr. zdravje, čisto okolje in druge vrednote.