Etični marketing zajema svetovanje in/ali izvedbo različnih marketinških aktivnosti: raziskava spletne pojavnosti podjetja, analiza obstoječega marketinga, priprava ponudb za oglaševanje, oglaševanje, upravljanje socialnih omrežij, sodelovanje s prodajnim oddelkom...

Ves čas imamo pred očmi vpliv od marketinških aktivnosti; vpliv na ekonomski, družbeni in okoljski učinek, na zaposlene in druge deležnike podjejta. Skrbimo za to, da je vpliv etičen.


Analiza

Analiziramo obstoče stanje v podjetju: spletno pojavljanje, markinške aktivnosi in cilje, oglaševanje, prodajo...


Izboljšave

na podlagi analize pripravimo predlog izboljšav na področju marketinga in prodaje.


Strategija

Na podlagi analize in željenih ciljev pripravimo marketinško strategijo.


Trajnostni razvoj

Razvoj podjetja, storitve, izdelka ali projekta mora biti etičen in trajnosten. Mora biti družbeno odgovoren; ustvarajti mora družbeni oz. okoljski učinek.

Digitalni marketing


Pospešek


Poleg upravljanja spletne strani in družbenih omrežij poskrbimo za organsko optimizacijo, e-mail marketing...

 

PR

Odnosi z javnostmi, mediji. Tiskovne konference.


Vsako podjetje ima veliko deležnikov: kupce, dobavitelje, poslovne partnerje, zaposlene in njihove družine, medije, splošno in strokovno javnost. Ali upravljate odnose s svojimi deležniki? Pri tem vam lahko pomagamo.

 

Reference

Želite izvedeti več?

Pišite nam