Poslanstvo

Inštitut IRDO je vodilna slovenska organizacija, ki z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem in promocijo prispeva k razvoju družbene odgovornosti v slovenskem in v svetovnem merilu. Pri tem sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami, organizacijami, vladami in podjetji ter tako prispeva k izmenjavi znanja in izkušenj o družbeni odgovornosti.

Vizija

Do leta 2030 nameravamo postati v Evropi poznano in priznano jedro strokovnjakov, znanstvenikov in raziskovalcev s področja družbene odgovornosti, ki s svojimi aktivnostmi pomembno prispevamo k razvoju družbene odgovornosti podjetij, organizacij, ustanov, posameznikov in vlad ter tako družbe v celoti.

Storitve

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti smo ustanovili leta 2004 z namenom raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu. Prizadevamo si povezati vse ključne akterje na področju razvoja družbene odgovornosti (podjetja, vlada, civilna družba, mediji, strokovnjaki…), izvajati skupne aktivnosti in kampanje za osveščenost širše družbe o pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji in spodbujati družbeno odgovorno delovanje v praksi.

V ta namen:


Spletna stran

Želite izvedeti več?

Pišite nam