Kupujem odgovorno – osebna etika in odgovorno potrošništvo

Etično oglaševanje in vpliv digitalizacije

Oglaševanje ima velik vpliv na ljudi in okolje. Z digitalizacijo oglaševanje zasleduje človeka skoraj na vsakem koraku, zato je vpliv oglaševanja intenziven.
Danes je skoraj vsak človek tudi kupec in je kot prejemnik informacij oglasom izpostavljen veliko več časa kot prej.

 

Članek odkriva, da se tega večina slovenskih oglaševalskih agencij, produkcijskih hiš in digitalnih agencij (agencij za digitalni marketing) ne zaveda, ne pozna ali ne komunicira. Ali so torej njihovi vplivi dovolj etični, da lahko govorimo o etičnem oglaševanju in etičnem marketingu za etični trajnostni razvoj? Na raziskovalna vprašanja smo odgovorili z empirično kvalitativno analizo.

Organizacije, ki smo jih analizirali po podatkih, objavljenih na njihovih spletnih straneh, družbenih omrežjih in kot rezultat iskanja po ključnih besedah v iskalniku google, odsevajo skladnost z zakonom in etičnim oglaševalskim kodeksom, manj ali nič pa ne pa komunicirajo oglaševalskih vplivov ter etičnih učinkov oglaševanja. Samo ena oglaševalska agencija izbira svoje naročnike glede na kriterije etičnega oglaševanja, ker se zaveda velikega vpliva, ki ga oglaševanje prinaša.

Oglaševalske agencije torej še niso izkoristile val pospešene digitalizacije za implementacijo in komunikacijo etičnega oglaševanja, ker o njem strateško še ne razmišljajo. Ugotovljene rezultate bomo v nadaljnjem raziskovanju primerjali z analizo, v kateri bomo ista (ter nekatera nadgrajena) vprašanja zastavili agencijam v obliki intervjuja.

Ključne besede: Etično oglaševanje, Etični marketing, Digitalne agencije in marketing, Oglaševalske agencije, Oglaševalski vpliv.

Kupujem odgovorno - osebna etika in odgovorno potrošništvo

Vsak človek je tudi kupec in od njegovega povpraševanja je odvisno, kaj bo na policah trgovcev.

Povzetek

Odgovorno potrošništvo je ena izmed najbolj neposrednih možnosti izražanja osebne družbene odgovornosti in pomeni veliko odgovornost do družbe in okolja hkrati. Skoraj vsak človek je kupec in kadar se zaveda vplivov oz. posledic svojega nakupovanja, lahko veliko vpliva na razvoj bolj etične družbe. Namreč, tiste izdelke, ki jih kupuje ali po katerih povprašuje, bodo trgovci postavili na police svojih trgovin. Med njimi so lahko takšni, ki so jih izdelali z izkoriščanjem revnih otrok za minimalno plačilo v slabih higienskih razmerah; to so lahko nezdravi izdelki, ki slabo vplivajo na zdravje potrošnikov in okolje.

Od ozaveščenosti vsakega človeka-potrošnika je odvisno, ali bo pozoren na posledice svojega nakupa ali pa mu to ni pomembno in bo z njimi še naprej omogočal družbeno neodgovorne dejavnosti trgovcev. Ta odločitev je odvisna od njegove osebne etike. V vsaki državi obstajajo organizacije, ki ozaveščajo splošno javnost o pomenu odgovornega nakupovanja. V Sloveniji sta takšni organizaciji tudi Združenje Socialna ekonomija Slovenije, so.p. s kampanjo Kupujem odgovorno in podjetje za etično oglaševanje Etika d.o.o. Nekateri člani združenja, kot je npr. Zadruga Konopko, uporabljajo blagovno znamko Kupujem odgovorno na embalaži svojih izdelkov ali na v promocijskih materialih kot npr. Kooperativa Dame. Spet druga podjetja, kot so Pupillam z Zeleno japko v Mariboru, Knof skupnost na tržnici Krško ter zadruga Odgovorni ustvarjalci z Odgovorno trgovino Natura v Ljubljani pa odpirajo trgovine brez plastične embalaže. Kupci lahko izdelke z blagovno znamko Kupujem odgovorno kupujejo brez skrbi; njihovo kupovanje bo odgovorno do ljudi in narave. Odgovorno potrošništvo pa je povezano tudi z odgovorno porabo. Ali res potrebujemo toliko stvari?

Ključne besede: “osebna etika”, “odgovorno potrošništvo”, “Kupujem odgovorno”, “odgovorna poraba”.

(Iz istoimenskega članka Mira Mihca za IRDO konferenco).


Članek