Socialna ekonomija

Socialna ekonomija je ekonomija, ki pole ekonomskih ustvarja tudi družbene in okoljske učinke, vključuje delavce in ranljive skupine v upravljanje in soodločanje in si ne izplačuje dobičkov, temveč vlaga v razvoj.

Dopolnite Zakona o socialnem podjetništvu iz leta 2011 je socialno podjetništvo razširil iz registriranih socialnih podjetij na socialno ekonomijo, v katero lahko vključujemo vse organizacije, podjetja oz. pravne oblike (razen s.p.), ki ustvarjajo pozitivni družbeni učinek v skladu s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov, in delujejo po načelu socialnih podjetij. 

V projektih socialne ekonomije sodelujemo od leta 2017 predvsem na področju marketinga, informiranja in organizacije dogodkov.

Tudi za sama socialna podjetja izvajamo etični marketing; oglaševanje, upravljanje socialnih omrežij in organizacijo dogodkov.

Socialno podjetništvo in ekonomija krepita družbeno solidarnost in povezanost, spodbuja sodelovanje ljudi, krepi sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, spodbuja socialne inovacije, zagotavlja dodatno ponudbo izdelkov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno vključenost in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin ljudi na trgu dela. Kako pridobiti status socialnega podjetja?

Koristne povezave

Želite izvedeti več?

Pišite nam