Najbolj iskani so Strategi/nje za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Postanite to v letu 2023 tudi vi!

Se v vašem podjetju ukvarjate z družbeno odgovornostjo in trajnostnim razvojem, a vam na poti do uspeha manjka znanje o DO in TR za strateško uvajanje le-tega v organizacijo ter  poznavanje najnovejših usmeritev EU in Slovenije na tem področju?

Vas zanima, kako voditi trajnostno transformacijo in uporabiti orodja trajnostnega razvoja za vključujoč večdeležniški dialog?

Bi želeli imeti vpogled v dobre prakse drugih ter konkretne rezultate z akcijskimi načrti po zaključku usposabljanja ter se primerjati z vam sorodnimi podjetji, organizacijami v Sloveniji in v svetu?

Vabimo vas, da pridobite IRDO certifikat II. zahtevnostne stopnje – Strateg/inja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj in se usposobite za strateško in razvojno trajnostno načrtovanje. Po usposabljanju boste lahko v vaši organizaciji ali podjetju družbeno odgovornost in trajnostni razvoj upravljali bolj celovito, strateško, participativno in inovativno ter tako izboljševali in utrjevali ugled vašega podjetja oz. organizacije.

Poročanje o vplivih podjetja


Evropska direktiva uvaja obvezno poročanje o trajnostnem razvoju podjetij

5. januarja 2023 je začela veljati Direktiva o poročanju o trajnostnem razvoju podjetij (CSRD). Ta nova direktiva posodablja in krepi pravila o družbenih in okoljskih informacijah, ki jih morajo poročati podjetja. O trajnosti bo zdaj moral poročati širši nabor velikih podjetij, pa tudi MSP, ki kotirajo na borzi – skupaj približno 50 000 podjetij.

Nova pravila bodo vlagateljem in drugim zainteresiranim stranem zagotovila dostop do informacij, ki jih potrebujejo za oceno naložbenih tveganj, ki izhajajo iz podnebnih sprememb in drugih vprašanj trajnosti. Ustvarili bodo tudi kulturo transparentnosti o vplivu podjetij na ljudi in okolje. Nazadnje, z uskladitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti, se bodo srednje- do dolgoročno zmanjšali stroški poročanja za podjetja.

Prva podjetja bodo morala nova pravila prvič uporabiti v poslovnem letu 2024, za poročila, objavljena v letu 2025.

To pomaga vlagateljem, organizacijam civilne družbe, potrošnikom in drugim zainteresiranim stranem oceniti trajnostno uspešnost podjetij kot del evropskega zelenega dogovora.

Zeleni dogovor je nova strategija EU za rast. Njegov cilj je tudi zavarovati, ohraniti in poživiti naravni kapital Unije ter zaščititi zdravje in dobrobit državljanov Unije pred nevarnostmi in vplivi, ki izhajajo iz okolja.

Cilj zelenega dogovora je ločiti gospodarsko rast od rabe virov in zagotoviti, da bodo vse regije in državljani Unije sodelovali pri socialno pravičnem prehodu na trajnostni gospodarski sistem, pri čemer ne bo nihče in noben kraj prezrt. Prispeval bo k cilju vzpostavitve gospodarstva, ki bo delovalo v korist ljudi, okrepil bo socialno tržno gospodarstvo Unije in pomagal zagotoviti, da bo pripravljeno na prihodnost ter da bo zagotavljalo stabilnost, delovna mesta, rast in trajnostne naložbe.

parallax background

Želite izvedeti več?

Pišite nam