VEČGENERACIJSKI CENTER VGC MARIBOR

VGC MARIBOR je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, nepolitično in nestrankarsko združenje oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih. Povezuje različne generacije z izvajanjem brezplačnih aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja na socialnem, kulturnem, umetniškem, izobraževalnem, zdravstvenem in rekreacijskem področju. Tako krepi socialno vključenost, psihofizično zdravje ljudi ter izmenjavo znanja in izkušenj tudi v ranljivih skupinah.

VGC Maribor je organiziran kot društvo in kot socialno podjetje. V delo društva in socialnega podjetja se vključujejo tudi prostovoljci.

VIZIJA VGC Maribor je postati regijski večgeneracijski center s poslanstvom medgeneracijskega povezovanja in ustvarjanja stalnega družbenega učinka.

NAMEN VGC Maribor je povezovanje različnih generacij, vključevanje in izboljšanje kvalitete življenja ranljivih skupin.

CILJI VGC Maribor so med drugim: informiranje javnosti o možnostih vključevanja v aktivnosti VGC Maribor¸ razvijanje socialne vključenosti različnih generacij in medgeneracijskega povezovanja, prenos znanja, izkušenj, modrosti in spretnosti med generacijami; zmanjševanje potreb po institucionalnem varstvu ter storitvah socialne in zdravstvene oskrbe; ohranjanje in izboljšanje zdravstvenega stanja in socialnega položaja vključenih v aktivnosti društva; ohranjanje in razvijanje psihofizičnih sposobnosti ljudi; ohranjanje delovne kondicije mladih; lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav starih in mladih ljudi; večanja samostojnost in avtonomija pri odločit o lastnem načinu življenja; spodbujanje in razvijanje skupnostnega delovanja, družbene odgovornosti, etičnih vrednot ter trajnostnega razvoj; promoviranje zdravja ljudi; ohranjanje narave in zaščita živali; opravljanje socialno podjetniške dejavnosti na področjih socialnega varstva, izobraževanja in vzgoje, raziskovanja in znanosti, pravične trgovine, marketinške storitve za NVO, VGCje, medgeneracijske centre in socialna podjetja (PR, mediji, soc. omežja..)

Vključevanje ranljivih skupin

V različne aktivnosti, dogodke ali pa samo v medgeneracijsko druženje vključujemo invalidne osebe, otroke s posebnimi potrebami, starejše, socialno šibke, nesamozavestne posameznike, prekarce, Rome...

 

Marketinške storitve za podporo medgeneracijskemu sodelovanju

Za nevladne organizacije (NVO), medgeneracijske centre oz. organizacije (MDC), in socialna podjetja (SO.P.), ki se ukvarjajo za vključevanje ranljivih skupin ter večgeneracijske centre (VGC) izvajamo sledeče marketinške aktivnosti:

  • informiranje različnih javnosti (PR)
  • tiskovne konference za medije
  • soorganizacija dogodkov
  • upravljanje socialnih omrežij

Več info: 041 710-277

Želite izvedeti več?

Pišite nam