ETIČNI MARKETING Z RAZLOGOM

Za socialna podjetja izvajamo marketinške aktivnosti, kot so:

  • promocija
  • informiranje javnosti
  • upravljanje socialnih omrežij
  • oglaševanje v medijih
  • vključevanje v projekte
  • organizacija dogodkov

Reference:

V projektih socialne ekonomije sodelujemo od leta 2017.

Nekaj projektov: Kupujem odgovorno, Kooperativa Dame, Zadruga Konopko, Združenje Socialne ekonomije Slovenije,...

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Socialno podjetništvo je podjetništvo, ki poleg ekonomskih ustvarja tudi družbene in okoljske učinke v skladu s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov.

Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in povezanost, spodbuja sodelovanje ljudi, krepi sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, spodbuja socialne inovacije, zagotavlja dodatno ponudbo izdelkov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno vključenost in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin ljudi na trgu dela. Kako pridobiti status socialnega podjetja?

Koristne povezave

Želite izvedeti več?

Pišite nam