MARKETING ZA SOCIALNA PODJETJA

V projektih socialne ekonomije sodelujemo od leta 2017. Za socialna podjetja izvajamo etični marketing; oglaševanje, upravljanje socialnih omrežij in organizacijo dogodkov.

Reference: Kupujem odgovorno, Kooperativa Dame, Zadruga Konopko, Združenje Socialne ekonomije Slovenije,...

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Socialno podjetništvo je podjetništvo, ki poleg ekonomskih ustvarja tudi družbene in okoljske učinke v skladu s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov.

Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in povezanost, spodbuja sodelovanje ljudi, krepi sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, spodbuja socialne inovacije, zagotavlja dodatno ponudbo izdelkov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno vključenost in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin ljudi na trgu dela. Kako pridobiti status socialnega podjetja?

Koristne povezave

Reference

Pupillam, so.p.


Marketing za socialno podjetje


Npr. za socialno podjetje Pupillam so-organiziramo dogodke, delimo objave na socialnih omrežjih in pospešujemo prodajo.

Več

 

Želite izvedeti več?

Pišite nam